sábado, 15 de abril de 2017

DIVENDRES SANT ....


 La confraria en els darrers anys ha permés la utilització de la Gargola, durant  el 2008 van estar els confrares majors, des de fa tres anys els mateixos confrares.
La confraria del Grup cultural Garrigues, va desfilar per segón any a la processò del Divendres Sant desprès de molts anys de no fer-ho, a més amb una nombrosa participació de confrares, la confraria ha experimentat un notable augment de participants en els darrers tres anys, aquest any prop de 93 persones han participat en les dos procesons de la setmana Santa de Lleida.

miércoles, 12 de abril de 2017

MIRADES DE PASSIÓ...

 L'Exposició es va poder visitar a la sala d'actes del Grup cultural Garrigues a Lleida.
 Mirades com la nova Verge Reina dels Martirs de la congregació de la Sang.

Aquest any l'exposició que es va muntar a la sala del Grup cultural Garrigues, va poder mostrar imatges de la setmana santa a l'entorn de la mirada, que durant aquestes dates i tant les mateixes imatges religioses com les persones, facilita la trobada de mirades expresives, neutres, de dolor...